Noticiari

El Ple de l'Ajuntament aprova la declaració del conjunt de la Colònia Fàbrica com a BCIL

Ajuntament de Flix
Durant el passat Ple de l'Ajuntament celebrat el dia 10 de març, un dels acords aprovats fou el de la declaració com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) del conjunt de la Colònia Fàbrica, d'acord amb l'informe-proposta elaborat per l'arquitecte Antoni Vilanova, un dels màxims especialistes en l'estudi de colònies industrials.

Aquesta aprovació es féu amb caràcter inicial, la qual cosa implica per un costat obrir un període d'informació pública de 20 dies i la concessió d'un termini d'audiència en l'expedient de 15 dies a l'empresa Ercros, SA. Finatlitzats tots dos períodes, el conjunt de l'expedient s'elevarà al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre per a la seua aprovació definitiva.

Edifici de la P. del Dr. Müller, a la Colònia Fàbrica, als anys 40 (Arxiu Municipal de Flix, Fons SEQF-EQFSA).

Altres