Noticiari

Fotografia Mestres cedeix el seu llegat fotogràfic a l'Ajuntament de Flix

Ajuntament de Flix
Ahir dimarts 14 de març se signà a la tarda al despatx de l'Alcaldia el contracte mitjançant el qual Fotografia Mestres cedeix a l'Ajuntament de Flix el seu fons fotogràfic per al seu ingrés a l'Arxiu Municipal. El signataris del document de cessió foren l'alcalde Marc Mur, en representació de l'Ajuntament, i Isabel Mestres Margalef, actual propietària del fons fotogràfic de Fotografia Mestres.

El contracte signat és de cessió en comodat, la qual cosa comporta que la cessió és temporal -20 anys segons les clàusules-, temps durant el qual es procedirà a la classificació i la descripció del fons, la digitalització (total o parcial), la seua conservació i faciliar el seu accés als investigadors. També s'obre la possibilitat al contracte de què es puguin afegir més fotografies i altres documentes als inicialment aportats mentre duri el termini de cessió. Així mateix s'estableixen a les clàusules aspectes referents a la difusió pública de les imatges, on sempre haurà de constar la seua procedència i respectar la normativa pertinent. Un cop transcorregut el període de cessió, el contracte bé es renovarà automàticament pel mateix període, o bé, si prèviament s'ha sol·licitat, es retornarà a la part cedent.
També s'indica al contracte que, si bé el fons s'integra a l'Arxiu Municipal, inicialment les tasques de descripció i ordenació seran delegades a l'Associació Cultural La Cana, aspecte aquest que restarà reflectit en un document apart que se signarà properament.
El fons de Fotografia Mestres comprèn imatges realitzades amb diverses tècniques i formats fotogràfics (plaques de vidre, negatius, revelats en paper...), omplint un espai cronològic que va des de finals del segle XIX fins als nostres dies, la qual cosa el converteix en una bona font d'informació de l'evolució de Flix durant tot aquest període. Recull el treball d'una nissaga de fotògrafs que s'inicià amb Emilio Carranza Solà, seguida per Domingo Mestres Carranza, els dos fills d'aquest darrer, Isabel Mestres Margalef i Juan Luis Mestres Margalef, i el fill de la primera, José Domingo Guiu Mestres, principalment.
Des de l'Ajuntament de Flix es valora molt positivament la decisió de Fotografia Mestres d'efectuar aquesta cessió per l'alt valor patrimonial del seu fons i per al coneixement de la història de la nostra població.

A dalt, instant de la signatura del contracte de cessió; a sota assistents a l'acte de signatura: d'esquerra a dreta, Arturo González, secretari de l'Ajuntament de Flix; Jaume Masip, president de l'Associació Cultural La Cana; Marc Mur, alcalde de Flix; Isabel Mestres, propietària del fons; Alfons Guiu Bagés i Alfons Guiu Mestres, marit i fill d'Isabel Mestres.

Altres