Noticiari

Un visitant que no és benvingut: el mosquit tigre

Ajuntament de Flix
El mosquit tigre és una espècie que ve de les selves asiàtiques i pertany a un gènere de mosquits agressiu, el gènere Aedes. El mosquit adult fa entre 2 i 10 mm i se'l reconeix per les ratlles blanques al cap i al cos. És actiu durant el dia, i una sola femella (els mascles no piquen) pot arribar a fer diverses picades i amb gran insistència. A Catalunya, són actius entre abril i novembre i el número de mosquits, i de picades, va augmentant a mesura que avança l’estiu. Quan n’hi ha més és al setembre, però se’n poden trobar fins al novembre.

Exemplar de mosquit tigre.

Les femelles ponen els ous a l’aigua, dels quals hi neixen larves. Aquestes viuen i s’alimenten en el medi aquàtic fins a convertir-se en adults. Aquest procés dura només una setmana i una sola femella pon fins a 200 ous, que acostuma a repartir en diferents recipients per a garantir una major probabilitat d’èxit. Tot això els fa molt eficients. Els ous que posa a la tardor hivernen fins que arriben les condicions favorables de primavera.
Per reproduir-se només necessita recipients amb poca aigua i ja siguin permanents o temporals: plats, pots, bidons, rodes, embornals, fonts, abeuradors, basses artificials, safareigs, rentadors, aljubs, recs, canals, obres, espais en construcció, zones abandonades i/o en estat de deixadesa... En canvi, evita grans volums d’aigua (piscines, estanys o aiguamolls) i tampoc es reprodueix en l'aigua en moviment (rieres, recs, canals).

 

Diversos tipus d'indrets on es pot reproduir el mosquit tigre.

El mosquit tigre, a Flix

L'any passat se’n van començar a detectar alguns exemplars, però en una diagnosi es van trobar força zones de risc, és a dir,  aptes per a què es reprodueixi: embornals, fonts, magatzems exteriors, horts, patis... Per tant, és molt probable que aquesta primavera i estiu se'n vegin, i es notin, molt més.
Per minimitzar la seva presència, el més important i efectiu és evitar tant la posta d'ous com que creixin les larves. Per tant, la prevenció se centra a eliminar punts d'aigua on es pot desenvolupar i a aplicar larvicida en aquells que no es puguin eliminar.
Tenint en compte que hi ha punts potencials per a la cria en l'espai públic i en el privat, la prevenció és una tasca que ens afecta a tots.
En aquest sentit, l'Ajuntament ha començat a actuar en els embornals i fonts i està revisant patis, solars i magatzems exteriors per eliminar els elements de risc.
Pel que fa a casa nostra, cal eliminar qualsevol element que pugui acumular aigua, encara que sigui temporalment. Algunes mesures concretes a prendre són:
• buidar sovint (o posar cap avall) qualsevol recipient de l'exterior que pugui acumular aigua: joguines, cendrers, gerros, galledes, etc.,
• treure o buidar sovint els plats de sota els testos i els plats dels animals domèstics,
• canviar l'aigua setmanalment de les plantes que viuen en aigua,
• cobrir forats del terreny on s'hi pugui acumular aigua,
• mantenir cobertes les piscines buides per a que no s'hi entolli l'aigua,
• buidar les piscines inflables sovint,
• buidar setmanalment les basses petites,
• assegurar que pous, cisternes barrils o bidons amb aigua per regar, estiguin tapats hermèticament amb tapa o amb mosquitera;
• tapar els forats dels troncs i branques, amb sorra o poliestirè expandit.
• netejar les canaleres,
• revisar embornals en garatges, patis
• no acumular pneumàtics, gestionant-los de manera adient,
Un altre punt de gran risc són els gerros amb flors del cementiris. En aquest cas, per mantenir la humitat de les flors es poden utilitzar esponges, fibres absorbents o gels que retenen humitat. Una altra opció és introduir sorres o altres materials (com la perlita) en l'aigua que la fan inaccessible  per als mosquits. També es poden  utilitzar flors seques o de plàstic com a alternativa a les flors naturals. En aquest cas, caldrà foradar el recipient per a que no s'hi acumuli l'aigua. Finalment, cal retirar els gerros i altres objectes d’ornamentació dels nínxols on es pugui acumular l’aigua i evitar col•locar un plat sota jardineres i testos.
En la llista dels més perjudicials
La picada del mosquit tigre és com les picades dels altres mosquits i, per ella mateixa, no suposa un risc per a la salut.  Tot i això, en cas de picada, renteu-vos i desinfecteu bé la zona. Si la molèstia persisteix, consulteu el vostre metge.
Ara bé, el mosquit tigre és una de les 100 espècies exòtiques invasores més danyoses del món. Això és degut a la capacitat que té de transmetre diversos virus de malalties com el Chikungunya, el Dengue, el Zika, la febre groga o la febre del Nil occidental.
Més informació:
Ajuntament de Flix
http://www.gencat.cat/web/multimedia/cat/mosquit/index_htm.htm.
http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Mosquit_tigre
www.facebook.com/mosquitoalert/?fref=ts
@Mosquito_Alert

Altres