Noticiari

Ercros i l'Ajuntament de Flix prorroguen per un any el conveni de col·laboració signat el 2014

Ajuntament de Flix
Divendres passat 12 de maig l'empresa Ercros i l'Ajuntament de Flix van signar la pròrroga per un any del conveni signat el 15 de gener de 2014. Això representa que Ercros aportarà un total de 34.889,35 euros durant l'exercici de 2017, mentre que l'Ajuntament es compromet a fer constar el suport de l'empresa en els diferents actes, programes i certàmens que pertoqui.

Desglossats, els conceptes pels quals s'aporta la quantitat referida són 14.425 euros per al Pla de Gestió de la Reserva Natural de Sebes; 19.200 euros pel pagament de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres i la taxa d'obertura d'establiment; i 1.264,35 euros per al funcionament de l'Escola Bressol.
En representació d'Ercros va signar el conveni el director de la fàbrica de l'empresa a Flix Jaime Molina, i de l'Ajunatment, l'alcalde de Flix Marc Mur.

Instant de l'acte de la signatura del conveni.

Altres