Noticiari

Interrupció servei autobús

Ajuntament de Flix
Avui divendres 1 de setembre, per haver de passar la ITV, no hi haurà servei d'autobús municipal.

Altres