Noticiari

A exposició pública el projecte d'arranjament d'un tram de l'avinguda de Catalunya

Ajuntament de Flix
El BOPT d'avui 26 d'octubre ha publicat l'anunci de l'Ajuntament de Flix de l'exposició pública del "Projecte d'arranjament de l'Avinguda de Catalunya. Tram: entre el carrer Sant Jordi i l'Avinguda de la Llum". El projecte, redactat per CIG Enginyeria, té un pressupost d'execució per contracta de 129.746,10 euros IVA inclòs.

Entre altres actuacions, aquest projecte comporta la construcció de noves voreres, la pavimentació d'aquestes, de la calçada i de la placeta davant del Molí d'Oriol, arrencar l'arbre situat a la calçada i renovar tots els serveis soterrats (clavegueram, xarxa de pluvials, proveïment d'aigua), renovació de l'enllumenat, etc. El termini d'execució de les obres s'estableix en 3 mesos.
A partir de demà, les persones interessades disposaran d'un termini de 30 dies hàbils per poder presentar reclamacions durant el qual es podrà consultar el projecte. La presentació s'haurà de fer al Registre General de l'Ajuntament de Flix i dirigida a l'Alcaldia.
El projecte es pot consultar en aquesta mateixa pàgina web.

Altres