Retribucions càrrecs electes

Retribucions Juny 2015

Retribucions Juliol 2015

Retribucions Agost 2015

Retribucions Setembre 2015

Retribucions Octubre 2015

Retribucions Novembre 2015

Retribucions Desembre 2015

Retribucions Gener 2016

Retribucions Febrer 2016

Retribucions Març 2016

Retribucions Abril 2016

Retribucions Maig 2016

Retribucions Juny 2016

Retribucions Juliol 2016

Retribucions Agost 2016

Retribucions Setembre 2016

Retribucions Octubre 2016

Retribucions Novembre 2016

Retribucions Desembre 2016

Retribucions Gener 2017

Retribucions Febrer 2017

Retribucions Marc 2017

Retribucions Abril 2017

Retribucions Maig 2017

Retribucions Juny 2017

Retribucions Juliol 2017

Retribucions Agost 2017

Retribucions Setembre 2017

Altres