ORÍGENS

 

 

Període Pre-ibèric. Poblat a la Vall de Sebes. Així mateix s’han trobat importants restes a les zones de dalt de la Vall de Sebes, del Castell, barranc del Mosselló i partida dels Castellons. Dalt de la Vall de Sebes s’han trobat materials lítics denticulats, ceràmica a mà, decorada amb cordons i acanalats corresponents a tenalles i urnes botroncocòniques. A Sebes s’ha trobat ceràmica ibèrica pintada i Campaniana B i C de Lamboglia (del s.

IV al II aC.). Als Castellons, turonet que s’aixeca davant del meandre s’hi ha trobat fileres de murs, tombes i gran quantitat de ceràmica ibèrica i romana. Al Mosselló s’ha trobat material indígena de tradició fenícia i un fragment d’àtica de figures roges (s.V aC.).

El poblat de Sebes es troba a uns 55 metres sobre el nivell del riu, s’hi ha trobat a la part superior restes del bronze final i a la vessant del turó de l’època dels ibers. La superfície de troballes de ceràmica delimita uns 1.000 m2. El seu interès principal rau en el fet que es troba sobre la desembocadura de la Vall de Sant Joan a l’Ebre, pas natural vers les terres de Ponent. L’estratègica situació del poblat i la varietat de troballes romanes localitzades feu plantejar la possibilitat de ser la desapareguda Octogesa.

Visualment des del poblat de Sebes i a la marge dreta de l’Ebre s’ha redescobert darrerament una interessant Torre de Vigia del segle V aC. i començaments del IV aC, així com cinc habitacles al barranc del Mosselló.

Període de plenitud de la cultura ibera.

Altres